Turfiya Hospital & ICU &Pathology


Mr Dr Shahnawaz A Khan


+(91)-(22)-28578600,28578601


+(91)-9322332787,


drshahnawazazmi@indiatimes.com


2nd Flr Zahoor Palace B Wing, Opp L&T GATE No 6, S V Road, Powai, Mumbai – 400076