Shop Number K-16,

Ansa Industrial Estate,

Saki Vihar Road, Saki Naka,

Powai, Mumbai, Mumbai 400072‎ – 022 28474593‎